صفحه شخصی رحیم خورشیدی   
 
نام و نام خانوادگی: رحیم خورشیدی
استان: آذربایجان غربی - شهرستان: مهاباد
رشته: کارشناسی مکانیک - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  مدرس
شماره نظام مهندسی:  14-23
تاریخ عضویت:  1390/05/23
 روزنوشت ها    
 

 انسانیت بخش عمومی

3

دلمان می گیرد
از این همه دروغ
که با طلوع آقتاب بر صحفه روزگار می بینیم
دلمان می گیرد
از این همه جفا
که در روز با چراغ ؛"انسانیت" را می جوییم و در آرزویم!!
اما دریغا !انسانیت را به مسلخ هوی برده اند!
خیالاتی که شیرین می نماید برخی را؛
جوی خون فرزندان آدم است !!
چرا که حیات خویش را در مرگ غیر خود می جویند!!
شب اند که طاقت روز ندارند !
چه بیزارم شب پرستان هوس ران را؛
که روز مردمان را شب
و شادی هایشان را عزا می خواهند

شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 08:32  
 نظرات